frézování silnic, dálnic a betonových povrchů

Zemní fréza

Zemní fréza WIRTGEN 2500 je mobilní pracovní stroj, který na stabilizaci zeminy cementem nebo vápnem používá rotační nástroj - buben vybavený frézovacími hroty. Při této úpravě zeminy získávají větší pevnost a odolnost.

Zemní fréza se využívá v terénech při výstavně cest, hal, parkovišť a ostatních budov pozemního stavitelství. Uvedená technologie přináší značné úspory investičních nákladů při zachování maximální životnosti stavebního díla.

Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o.

VIAFREZ s.r.o.

  • Frézování živičných komunikací, silnic a dálnic
  • Frézování betonových ploch
  • Speciální jemné frézování betonových a živičných povrchů
  • Stabilizace a zlepšování mechanických vlastností zemin
  • Rychlá reakce na požadavky zákazníků
  • Nejmoderjnější technologie a postupy