frézování silnic, dálnic a betonových povrchů

Jemné frézování

Provádíme speciální silniční frézou s WIRTGEN 2200 / 3800 která je výsledkem dlouhodobé spolupráce výrobce s naší společností.

U této silniční frézy je šířka jemně frézovacího bubnu 3800 mm. Toto zaručuje téměř absolutní příčnou rovinu na šířce jednoho jízdního pruhu.

Rozteč mezi jednotlivými frézovacími hroty je 6 mm. Na každý bod jemně odfrézované plochy působí 2 hroty. Tím je zaručena hladkost jemně odfrézovaného povrchu při zachování protismykových vlastností silnice.

Na silniční fréze systém "multiplex" vytváří "elektronickou lištu" v délce 12 metrů. Tím je zaručeno podélné vyrovnáváni nerovností vozovky. Příčné nerovnosti v šířce celého jízdního pruhu jsou odstraněny šířkou jemně frézovacího bubnu.

Dokonalé snímání vozovky se provádí v několika bodech ultrazvukovými snímači, které mají zabudovanou tepelnou korekci. Výsledky vyhodnocuje palubní počítač, který řídí nivelizaci frézy.

Odstranění příčných i podélných nerovností na jemně vyfrézovaném krytu živičných i betonových vozovek umožňuje neomezený provoz bez dalších velkých úprav povrchu.

V případné nutné obnovy krytu vozovek, jsou minimalizovány náklady na nátěry, nebo mikro-koberce zajištěním bezvadné rovinatosti vybroušeného povrchu.

Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování a broušení živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o.

VIAFREZ s.r.o.

  • Frézování živičných komunikací, silnic a dálnic
  • Frézování betonových ploch
  • Speciální jemné frézování betonových a živičných povrchů
  • Rychlá reakce na požadavky zákazníků
  • Nejmoderjnější technologie a postupy