frézování silnic, dálnic a betonových povrchů

Frézování silnic a dálnic

je stavební činnost, která se zaměřuje na odstranění stanovené tloušťky konstrukční vrstvy vozovky, nebo stanovených ploch. Práce jsou prováděny silničními frézami, jejichž frézovací bubny jsou osazeny frézovacími hroty v různých vzdálenostech od sebe.

Technologie frézovacích prací

Frézované povrchy asfalt, asfalt-beton, beton, cementové stabilizace, v různých tloušťkách snímá a vyhodnocuje palubní počítač silniční frézy. Tloušťka frézování od 0 - 350 mm v jednom záběru závisí od výkonu motoru silniční frézy a tvrdosti frézovaného materiálu.


U odfrézovaných ploch je dodržována:

  • tloušťka frézování,
  • stanovený příčný sklon frézované plochy,
  • srovnání podélných nerovností, a další

Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o. Frézování komunikací, silnic a dálnic | VIAFREZ s.r.o.

VIAFREZ s.r.o.

  • Frézování živičných komunikací, silnic a dálnic
  • Frézování betonových ploch
  • Speciální jemné frézování betonových a živičných povrchů
  • Rychlá reakce na požadavky zákazníků
  • Nejmoderjnější technologie a postupy