frézování silnic, dálnic a betonových povrchů

O firmě VIAFREZ s.r.o. Česká republika

Obchodní firma VIAFREZ s.r.o. působí na území České republiky od roku 2006 a je součástí holdingu s pobočkami na Slovensku a v Polsku s více než dvacetiletou zkušeností mateřské firmy.

V oblasti frézování živičných komunikací, silnic a dálnic a frézování betonových ploch nabízíme zákazníkům naše služby a zkušenosti na vysoké odborné úrovni.

Frézování živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o. Frézování živičných a betonových ploch | VIAFREZ s.r.o.

Specializace firmy VIAFREZ s.r.o.:

  • Frézování živičných a betonových ploch dálnic, silnic, místních a průmyslových komunikací, letištních ploch, chodníků, cyklostezek, parkovacích, odstavných a skladovacích ploch.
  • Speciální jemné frézování betonových a živičných povrchů na dálnicích a komunikacích. Tato technologie zajistí i protismykové vlastnosti povrchu frézované vozovky. Speciální jemné frézování je úspěšně používáno při odstranění nerovností a vyjetých kolejí, úpravám odvodnění, příčných sklonů a nivelety vozovek a parkovacích ploch.

Výhodou jsou dlouhodobě ověřené pracovní postupy a zkušenosti, díky nimž můžeme rychle reagovat na požadavky našich zákazníků.

Disponujeme širokým strojovým parkem, který nám umožňuje optimálně zvolit stroje a technologie tak, aby bylo dosaženo maximálních finančních úspor zadavatele. Výsledkem tohoto postupu je možné snížení dalších finančních nákladů na vyrovnání podkladních nebo obrusných vrstev.

Dlouhodobá spolupráce společnosti s renomovanými výrobci a dodavateli, umožní našim partnerům využít nejmodernější technologie a postupy, které zajistí podmínky k dosažení trvalé kvality prováděných prací s důrazem na maximální ohleduplnost k životnímu prostředí.

Firemní filozofií je přizpůsobit se potřebám zákazníka. Cílem je vzájemná spolupráce a snaha o vybudování dlouhodobých, trvalých a vzájemně výhodných obchodních vztahů.

VIAFREZ s.r.o.

  • Frézování živičných komunikací, silnic a dálnic
  • Frézování betonových ploch
  • Speciální jemné frézování betonových a živičných povrchů
  • Rychlá reakce na požadavky zákazníků
  • Nejmoderjnější technologie a postupy